“The second you wake up in the morning you start either creating good habits or bad ones. Ultimately it is up to you!”

Joel Kühnle is benoemd tot Strength & Conditioning Coach voor de Dutch Junior Lions.

Meld je nu aan voor de try out van de DJL op 4 februari!

Wie is Joel Kühnle? Waar kom je vandaan? Wat is je achtergrond? Waar sta jij voor?

Ik ben 28 jaar, en ben een Strength&Conditioning coach uit Keulen, Duitsland. Ik ben een van die mensen die kan zeggen dat hij van zijn hobby zijn werk heeft kunnen maken. Ik ben altijd geboeid geweest door sport, en de ontwikkelingskant ervan. Tijdens mijn studie Sportwetenschappen, waarin ik op dit moment de laatste stappen maak naar een Masters degree, groeide ook mijn passie voor het coachen. Ik werk op dit moment als coach met een breed aanbod van sporters, vooral uit het American Football, voetbal en vechtsporten als judo en boksen. Maar mijn eerste keuze is altijd Football. Ik hou van het spel, met name de Wide Receiver positie. Daarom coach ik op dit moment ook de receivers van de Cologne Crocodiles 2, naast het feit dat ik ook Strength&Conditioning coach ben voor dat team.
En waar ik voor sta? Het belangrijkste aspect van mijn werk als coach is dat ik gepassioneerd ben in alles wat ik doe, maar dat ik vooral ook inzie dat het nooit om mij persoonlijk gaat. Ik ben een puzzelstukje in het grotere beeld van een sporter die beter wil worden, ook beter, completer als mens. Sporters zijn altijd op de eerste plaats mens. Ik zal ook nooit doordrammen dat iets persé op mijn manier moet. Vertrouwen en een echte band met de sporter is voor mij essentieel.

Wat vond je van de Academy waar je aan hebt meegeholpen?

Die dagen waren echt leuk! Het was goed georganiseerd, en ik vond het mooi om te zien hoe enthousiast de kids waren. Er is toch niks beters dan een dag vol football, positieve energie en jezelf beter maken? Ik vond het een hele goede stap op weg naar niveauverbetering in Nederland, voor zowel de kids als de coaches, en het is de juiste weg om te blijven bewandelen. Ik wil bij deze dan ook een groot compliment geven aan de kids, maar ook hun ouders die toch maar heel Nederland doorcrossen om dit mogelijk te maken voor hun kind. Het vertrouwen in de Academy en in de coaches wat daaruit spreekt zal hopelijk een blijvend positieve impact hebben op hun ontwikkeling als sporters en als jongemannen en dames.

Wordt je daar nooit moe van?

Eerlijk gezegd? Nee, nooit. Coachen is mijn passie en geen enkele omgeving is hetzelfde. Wat voor de één werkt kan voor een ander misschien niet werken, dus je zult je continue moeten aanpassen, en verschillende manieren moeten weten om ze betrokken te krijgen en houden, om tot ze door te dringen en ze uiteindelijk beter te maken. Ik vind het heerlijk om over training te praten, verschillende drills of methodes, het gaat niet altijd alleen maar over tactiek. Meestal gaat het juist over hoe en waarom. Zien wat een atleet nodig heeft. Die verbinding maken met het individu, en ze individueel relevante input te geven en tegelijk het teamaspect niet vergeten. Dat maakt coachen voor mij zo interessant. Die kleine, dagelijkse succesjes maken het de moeite waard.

Waarom heb je de positie bij de DJL geaccepteerd?

Zoals ik al zei hou ik echt van coachen, in het bijzonder jonge sporters, voor wie je nog echt het verschil kunt maken in de individuele ontwikkeling. Ik vind het ook een mooie kans om deel uit te maken van een programma als een Nationaal Team, en als inspiratie dienen voor het jeugdfootball als geheel. Je kunt helpen een winnaarscultuur te creëren, je positieve energie inbrengen, en ook motivatie en spelplezier. Ik heb heel veel nieuwe collega coaches leren kennen tijdens de Academy dagen, en ik kan je wel vertellen dat headcoach vd Boogaard heel goed werk verricht heeft met het bij elkaar brengen van de nieuwe staff voor de DJL. Ik wil de sporters graag omvormen tot (nog) betere atleten. Niet alleen tijdens de trainingssessies, maar ik wil ze de juiste gewoontes aanleren, zodat ze het hoe en waarom kennen, zodat ze ook terug bij hun club de dingen op de juiste manier blijven doen. Mijn rol is om dat fundament te leggen voor deze fysieke sport. Snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, mobiliteit, om het risico van een blessure te minimaliseren, zodat de positiecoaches en coordinators een beroep kunnen doen op elke individuele atleet.

Wat verwacht je verder van jouw rol bij de DJL?

Ik denk dat we de komende jaren hoge verwachtingen mogen hebben van het DJL programma. Ik heb een flink aantal atleten gezien tijdens de Academy dagen. Maar we zullen dit heel geduldig, stap voor stap moeten gaan opbouwen. Het blijft een proces en dan is niets zo belangrijk als een degelijk fundament. Dat begint natuurlijk bij een goed team van coaches en spelers, een goede en gedeelde visie, en een ‘open mind’ om (ook van elkaar) te blijven leren. Als dat staat, zullen we een positieve omgeving kunnen creëren waarin we het beste uit het team zullen kunnen halen. En daar kijk ik echt naar uit.

Is er verder nog iets wat je kwijt zou willen?

Ik zeg altijd het volgende tegen mijn sporters:
Vanaf het moment dat je opstaat ben je bezig gewoontes te creëren. Goede maar misschien ook wel slechte. Uiteindelijk bepaalt je keuze voor goed of slecht welke kant de rest van die dag op zal gaan, en op welke patronen de richting van jouw leven zich zal baseren. Goede atleten zullen altijd hun blik op het grotere plaatje kunnen houden, en zullen snappen dat al die kleine overwinningen uiteindelijk leiden tot die grote overwinning.

===============================
Joel Kühnle has been named the Strength & Conditioning Coach for the Dutch Junior Lions.

Sign up for the DJL try out now!

Who is Joel Kühnle? Where are you from and what do you stand for?

I am a 28 year old Strength&Conditioning coach from Cologne, Germany. I am one of those guys who can say they were lucky enough to turn hobby into profession. I have always been fascinated with sports, especially the developmental side of it. During my Sportsscience study, which I am in the process of completing with a Masters degree, my passion for the coaching side grew. At the moment I work with athletes from a wide range of sports, including American Football, European football, judo and boxing. But if I had to choose one it would be American Football, definitely. I love the game, and especially the Wide Receiver position. That is why I currently am the Strength&Conditioning coach as well as the WR coach for the Cologne Crocodiles 2.
And the question What do I stand for?
Most important in my work is that I am passionate about everything I do, but at the same time I know it isn’t about me. I am just a piece of the puzzel that is the process of making athletes better. As athletes and as a person. An athlete is a person first. I will never tell somebody “My way or the Highway”. Trust and a real connection with the atlete are key factors to me.

You participated in the Academy 2017. What did you think of it?

Those days were a lot of fun for me! It was well organized and I loved the excitement it brought to the kids. Is there anything better than a day full of football, positive energy, and getting better? I think it is the right step to improve the level of youth football in the Netherlands. Not only for kids but also for the development of the coaches it will be the right direction to continue to grow in 2018.
On this note I would like to say I take my hat off to the kids but also their parents. They drove across the Netherlands to enable their child to attend the Academy, and trusted the program and us as coaches to positively impact their kids in their development as athletes and persons.

Do you ever get tired of that?

To be honest, no, not really. Coaching is my passion and no setting is like the other. What works for one athlete may not work for the next one, so you always have to adapt and find different ways to engage, to make them understand and finally, make them better. I love talking about training, different drills and modalities, but it is not always Xs and Os. Most of the time it’s more about the how and why. To read and understand the athletes’ needs, to connect with them and make your input as relevant as possible for every individual, without disregarding the team as a whole. That is what makes coaching so interesting to me. Also the little success stories on a daily basis make it worth it.

Why did you accept the position with the Junior Lions?

Like I said, I love coaching, especially youth athletes, where you can really make an impact on their development. I think it is a great opportunity to be part of a program which is able to impact not only the national team but also inspire the whole youth football in the Netherlands. I like to help create a winning culture but also bring positive energy, motivation and joy to the team. I got to know a lot of the other coaches during the Academy and I can tell you Headcoach vd Boogaard did a great job gathering a great coaching staff for the DJL. My goal here will be to make the athletes better not only during our short time with them, but also educate them about the what, how and why, so they can make the right decisions when they are back with their club. My job is to build the right foundation for this physical sport, so we will be working on their speed, strength, agility and endurance, while simultaneously reducing the risk of injury, to allow the position coaches and coördinators to use the athlete to full potential.

What do you expect from the program?

I think we can expect a lot from the DJL program in the upcoming years. I saw a lot of great athletes during the Academy days. But first of all we will need to be patient and take everything step by step. It is a process and nothing beats a good foundation. At the core that starts with a good team of coaches and players who will share a vision, and are open minded and willing to learn. I think that if we can find that, we will be able to create a great positive environment and bring the best out of this team. I am looking forward to that.

Anything else you would like to share?

I always tell my athletes: The second you wake up in the morning you start either creating good habits or bad ones. Ultimately it is up to you which route you are taking that day, which then grooves the direction of your life, based on the habits you choose to develop. Good athletes for me always see the big picture and how the consistently small wins in the end lead to the big victory.