“The assistant coach position is perfect for developing the skills I will be using as a coach in the future!”

Kenny Verlaan zal de DJL gaan ondersteunen als Assistent Offensive Line Coach, Kenny zal daarmee zijn oudere broer Kevin ondersteunen. “Ik vind het altijd een positieve ervaring als ik een oud speler als coach kan toevoegen aan mijn staff,” aldus Head Coach Wouter van den Boogaard. “Kenny zet op deze manier zijn eerste stappen als coach nadat hij bij de AFBN Academy heeft laten zien dat hij het in zich heeft.”

Kenny was reeds actief tijdens de try out van de Dutch Junior Lions op 4 februari in Utrecht.

[English version below]

Wie is Kenny Verlaan? Waar sta jij voor?

Ik ben 27 jaar, geboren in Leiderdorp, heb mijn jeugd in Ter Aar doorgebracht, en ben nu woonachtig in Alphen a/d Rijn. Ik kan wel zeggen dat ik in eerste plaats vooral een football fan ben. Het is één van mijn grootste passies. Een andere passie is Graphic Design, waar ik al vanaf jonge leeftijd voor heb geleerd en aan heb gewerkt. Door het football heb ik geleerd om met nóg meer passie mezelf te storten op projecten en uitdagingen, en dat heeft me inmiddels gebracht tot een functie als Presentation Designer bij een van de grootste designbureaus van Nederland. Ik kan daar mijn creativiteit goed kwijt en doe werk voor internationaal bekende merken.
Ik ben van football gaan houden omdat het vraagt om commitment. Je moet veel trainen, ook in de sportschool, om sterker te worden en in football shape te blijven. Dat vraagt om discipline, wat dat betreft is football zoals het leven. Daarom denk ik ook dat het vaardigheden kweekt waarmee ik niet alleen zelf lekkerder in mijn vel zit maar ook anderen kan helpen in hun leven en carrière.

Wat is jouw football-geschiedenis?

Ik was 12 toen ik in aanraking kwam met de sport, omdat mijn broer toen bij de Alphen Eagles speelde, en ik in datzelfde jaar voor het eerst een Super Bowl zag. Dat spektakel trok mijn aandacht zodanig dat ik het ben blijven volgen. Later ging ik ook zelf spelen. Mijn broer Kevin speelde inmiddels weer (na een pauze), dit keer in Rotterdam, dus daar begon ik ook, eerst als D lineman. Daarna ben ik aan de andere kant van de bal terecht gekomen, waar ik eigenlijk alle posities op de lijn heb gespeeld. Met de Trojans heb ik de promotie naar de Eredivisie meegemaakt, en de afgelopen twee jaar de Tulip Bowl. Na slechts één seizoen spelen kreeg ik al een uitnodiging voor de Dutch Lions try outs, en vanaf dat moment heb ik ook bij de selectie gezeten. Een hoogtepunt was wel de wedstrijd tegen België in het Mandemakers Stadion in Waalwijk. We kwamen met de bus aan bij het stadion, en dan zie je al die supporters op de parking barbecuen en feesten. Er waren 4000 kaarten verkocht, was ons verteld, en zo’n groot podium voor de sport was er al heel lang niet geweest. Het geeft nog steeds een geweldig gevoel om deel uit te maken van dat team, en de impuls die het de sport heeft gegeven. Naast de trots om voor mijn eigen land uit te komen, samen met mijn broer, ben ik vooral dankbaar dat ik die ervaringen met hem heb kunnen delen, naast elkaar de strijd aangaan op de Oline.

Je wordt nu zelfs assistent-coach van je broer. Lijkt je dat niet lastig?

Het maakt het gemakkelijk en lastig tegelijk, denk ik. Als broers zaten we vaak genoeg niet op één lijn, nu nog steeds, maar we zijn inmiddels ook ouder en verstandiger, en delen de passie voor het spel. Onze verschillen van inzicht leiden vaak ook tot nieuwe inzichten, en dan werkt het dus in je voordeel. Omdat we al jarenlang samen spelen en trainen, op en naast het veld, denk ik dat we elkaar goed aanvullen en ook aanvoelen wat de ander bedoelt en wil bereiken. Dat maakt mij denk ik een goede Oline assistent voor hem.

Waarom stap je in bij de DJL, en hoe ga jij je stempel op de DJL zetten?

Ik heb de positie geaccepteerd omdat ik mijn passie voor de sport wil delen met die nieuwe generatie. En mijn ervaringen wil delen, zoals het spelen van EK wedstrijden. Ik wil de kennis doorgeven die ik jarenlang heb mogen ontvangen van zeer gerenommeerde en getalenteerde coaches. Dankzij hen heb ik, ondanks enige moeite om in het begin mee te komen, toch bij de Dutch Lions kunnen spelen. Ik voel dat die ervaring mij kan helpen bij het motiveren van spelers.
Daarnaast wil ik mezelf blijven ontwikkelen, dus ook in het coachen en trainen van anderen. De functie van assistent coach lijkt me dan ook perfect om nieuwe competenties te leren die ik in de toekomst kan gaan gebruiken.

Ik kijk er echt naar uit om met de football jeugd van Nederland te werken. Ze zijn hongerig naar nieuwe internationale avonturen, en ik wil graag meemaken wat deze groep spelers en coaches kunnen bereiken de komende jaren.

=============================================

Kenny Verlaan wil be supporting the DJL in the role of Assistant Offensive LIne Coach. Kenny will be working under his older brother Kevin. “I always have positive experiences when I can add guys that played for me into my coaching staff,” says Head Coach Wouter van den Boogaard. “Kenny will be making his first steps into coaching with us after showing at the AFBN Academy that he has it in him to become a proper coach.”

Kenny was already active during the Dutch Junior LIons try out last february 4th in Utrecht.

Who is Kenny Verlaan? What do you stand for?

I am 27 years old, born in Leiderdorp, I grew up in Ter Aar, and I currently live in Alphen a/d Rijn. I can truly say I am a football fan first. It is one of my biggest passions. Another passion of mine is Graphic Design, something I have been doing and training for since my early youth. Football has taught me to use my passion to take on challenges and new projects. I have landed a job as Presentation Designer with a major Dutch graphic design bureau because of that mentality. I am now able to use my passion and creativity designing for big international brands.
I fell in love with football because of the commitment it requires. You have to work hard, on the field and in the gym, to get strong and stay in (football) shape. That requires discipline, in life as in football. It develops skills that make me feel better in my life, but also enable me to help others in their life and career.

What is your football background? Can you name some highlights/memories?

I was 12 when I first got involved in football. My brother Kevin played for Alphen Eagles at the time, and it is also when I watched my very first Super Bowly. It was a spectacle that grabbed my attention and made me follow the sport. Later I started playing, joining my brother, who had started playing again after a sabbatical. This was with the Trojans in Rotterdam. I started out on Dline but soon moved to the other side of the ball, where I have basically played all positions on the line. With the Trojans I earned the promotion to the premier (Ere) division and we went to the Tulip Bowl in the past two years.

After only one season of playing I got invited to try out for the Dutch Lions, and I have been on that team ever since. One of my absolute highlights was playing against Belgium in the Mandemakers Stadium in Waalwijk. The team arriving by bus, seeing all those fans tailgating, man! They told us they solid 4000 tickets. The biggest podium and the biggest boost for the sport in years. That still feels great, makes me so proud. To have been part of that. But to represent your country, and to share that with your brother, going to battle with him, together on the Oline. Very grateful for that experience.

You are now stepping in as assistant coach to your brother. Won’t that be hard?

It can be hard and an advantage at the same time, I think. As brothers we often disagreed on things. Still do. But as we grew older and wiser, we learned that we, above everything, share the passion for the game. Now our disagreements often lead to new insights, and that is the advantage. We have been working hard together on the field and in the gym for so long, I think we complement each other and understand what the other is trying to achieve. That makes me a suitable assistant coach to him, I would say.

Why coach with the Dutch Junior Lions? How will you make your mark?

The reason I accepted the position is my desire to share my passion for the game with this new generation of players. To share with them my experience in International games. I want to pass along the knowledge of those renowned and talented coaches I got to play for. Thanks to them I got the chance to play for my country, despite my initial difficulties catching up. I think I will be able to use that experience when motivation struggling players.
On a personal level I want to always develop and improve, that includes my abiltiy to coach and train others. The assistant coach position is perfect for developing the skills I will be using as a coach in the future, I think.

I am really looking forward to working with the football youth of the Netherlands. They are hungry for International adventures, and I am eager to see what this group of players and coaches will be able to achieve in the years to come.