Retired French rugby national team player joins DJL coaching staff!

Thierry Goursolle is de nieuwste aanwinst voor de coaching staff van de Dutch Junior Lions. Thierry zal de rol van Linebacker Coach op zich nemen en zal hierbij ondersteuning krijgen van Defensive Coordinator Jörg Mackenthun. “Thierry heeft als rugby speler voor het Franse nationale team gespeeld,” aldus Head Coach Wouter van den Boogaard. “Dit heeft voor mij een grote meerwaarde om mee te kunnen geven aan onze spelers, de eer die het is om voor je land uit te komen. Daarnaast is Thierry ook een goede coach die goed uit de voeten kan met de Nederlandse jeugdspeler!”

[English version below]

Wie is coach Thierry Goursolle?

Ik ben 57 jaar oud, geboren in Périgueux, Frankrijk. Ik ben getrouwd, heb een zoon van 14 en een dochter van 10. We wonen in Badhoevedorp. Ik werk als Administrative Agent bij het Frans consulaat in Amsterdam.
Ik heb studie sport gedaan met als specialisatie rugby.
Ik heb altijd een sterke prestatiedrang gehad; Zowel in mijn studie, mijn werk, sport, en eigenlijk in alles in het leven. Ik geloof sterk in succes als resultaat van hard werken en toewijding. Mijn motto is echt; Als je ergens in gelooft, werk dan hard en het zal gebeuren. Er zijn geen short-cuts. Ik geniet volop van het leven en hou van humor. Verder ben ik een progressief denker, en respecteer de persoonlijke waarden van anderen.

Je hebt een verleden in een andere sport dan football, en hebt zelfs je land vertegenwoordigd. Kun je daar wat over vertellen?

Ik speelde rugby in Frankrijk vanaf mijn 5e voor teams in Béziers, Castres, Montauban, Toulouse, Colomiers. Op school, tijdens mijn studie, in het leger en in de Elite Divisie. Ik heb gespeeld voor de Nationale teams in de categorieën Cadets, Junioren, Universiteit, het Franse leger, en een keer in de Nationale selectie. Nadat ik in 1999 stopte heb ik een tijdje roei-trainingen gedaan, maar de contactsport bleef trekken, en toen besloot mijn zoon om football te gaan spelen bij de Crusaders. Ik ben hem gevolgd naar die club, waar ik mijn ervaring in het rugby probeer te gebruiken om misschien eens een andere kijk op de sport te bieden, en de rugby tackle techniek uit te leggen.

Je bent nu aangetreden als linebackers coach van de Dutch Junior Lions. Wat deed jou besluiten die positie aan te nemen?

De belangrijkste reden is dat mijn ‘forward’ positie in het rugby, de ‘nummer 8′, vreemd genoeg sterk lijkt op de Mike linebacker positie. Het is een speler die de run moet stoppen, snel moet reageren, en op de juiste manier agressief naar de bal toe moet gaan. Een goede linebacker is de pest voor de Offense. Dat was ook mijn taak.

Wat verwacht je van het werken met de Junior Lions?

Ik breng graag de dynamiek, en breng het ook graag over op anderen. Sinds ik begonnen ben met coachen in deze sport heeft het me al veel gebracht. Als ik dan tegelijk anderen ook vaardigheden en waarden kan bijbrengen ben ik happy. Ik ben sowieso gepassioneerd voor wat betreft sport in het algemeen, en hou van het gevoel van jezelf verbeteren. Mensen vertrouwen bijbrengen is iets waar ik trots op ben. Ik heb in mijn jeugd veel coaches gehad die me veel hebben bijgebracht. Diezelfde rol wil ik nu ook vervullen voor de jeugd. Het is mijn manier om mijn waardering voor mijn coaches uit te spreken, omdat ze mij vormden tot de speler die ik was en de coach die ik hoop te worden.

Als coach moet je je kunnen verplaatsen in de positie van een speler, hem begrijpen, zijn angsten, sterke en zwakke punten identificeren, en hem werk laten doen dat past bij het individu. En tegelijk moet je duidelijke regels aanhouden en een raamwerk bieden. Je moet beschikbaar zijn, aandachtig, dynamisch, gemotiveerd. Je moet de drang naar prestatie uitstralen, aanwakkeren en vast weten te houden. En tijdens trainingen moet je weten wat er van een ieder gevraagd wordt. Het programma, onderlinge afspraken, en de persoonlijke eisen.

Hoe verwacht jij je stempel te kunnen zetten op de DJL?

Allereerst wil ik het maximale halen uit het samenwerken met de andere coaches. Ik zal analyseren wat er nodig is om het niveau van de linebackers te stimuleren en de sport in zijn geheel te stimuleren. De rest zal de komende maanden vanzelf komen.

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt?

Om af te sluiten, en ik besef dat ik mezelf herhaal:
Mijn benadering is altijd om de basisvaardigheden op de correcte manier te beheersen en de focus te leggen op het functioneren van de spelers als team. We willen het team ontwikkelen, niet alleen individuen. We gaan daarin zoeken naar een balans tussen competitie en inclusiviteit. En dan, net als bij elke sport, zal het succes het gevolg zijn van een juiste trainings-mix:

Fysiek kunnen

Technisch weten

Mentaal willen

Coach zijn is dan zo lonend. Weten dat je een bijdrage hebt geleverd aan de ontwikkeling van de skills en het tactische bewustzijn van die jongens.

=======================================================

Thierry Goursolle is the latest addition to the coaching staff of the Dutch Junior Lions. Thierry will be taking over as the Linebacker coach, he will be supported in this role by Defensive Coordinator Jörg Mackenthun. “Thierry played for the French National rugby team,” says Head Coach Wouter van den Boogaard. “To me the added value is huge because we want to give our players that feeling of pride and what an honor it is to play for your country. Besides that Thierry is also a good coach that knows how to work with the Dutch youth players!”

Who is Coach Thierry Goursolle?

I’m 57 years old, I was born in Périgueux (France). I am married, and I am the father of 14 year old boy and a 10 year old girl. We live in Badhoevedorp. I’m working as administrative agent at the French Consulat in Amsterdam.
After college I followed sports studies with rugby specialty.
I have always been an achiever; be it academics or professional life or sports or any other field in my life. I believe in success through hard work & dedication. My motto in life is to ‘If you want something, work hard & you will achieve it; there are no short cuts’. I enjoy life to the fullest & love humor. I am a progressive thinker & respect each person’s space & values.

You have a history in another contact sport and even represented your country, could you tell us more about that?

I’ve been playing rugby since age of 5 in France (Béziers, Castres, Montauban, Toulouse, Colomiers), I played through school, university, army and elite division. I played in a national youth team (cadets, juniors, university) French army and once in national team. In late 1999, I ended this sport. I practice some rowing but I really wanted to continue in team and contact sport and as my son made it to decide to join an American football team (Crusaders). So I followed it and I wanted to bring my rugby experiences to this sport such as a new vision in the game and defense like tackle.

You have been named the Linebacker Coach for the Dutch Junior Lions, why did you take the job?

I took this opportunity for one big reason, my position in rugby has been forward as number eight and strangely similar to the (Mike) linebacker position.
– Stopping the run, his reaction must be fast, a fast player who must be aggressive In the correct meaning of the term. He has to get the football.
– Linebacker is a poison for the offense, what I was in my position.

What do you expect from working with the Junior Lions?

I always like to do something dynamic, and above all to bring something to others. Since I coach this sport, it has brought me a lot, and if I can help young people by bringing these values, I’m happy. I am passionate about sports in general and I like the surpassing of oneself. Teaching others to trust them is something that makes me proud. I had many coaches in my youth who gave me a lot, and I want to do like them. It’s a way of thanking them for helping to make me the athlete I’ve been and the coach to be.
Furthermore, to be a good coach, you have to be able to put yourself in the shoes of your players and do their best to understand them, identify their fears, assess their strengths and weaknesses, and adapt the work according to each, but also know put rules and enforce a well-defined framework. You have to be available, attentive, and be dynamic and motivated. It is up to the coach to transmit, give and maintain the desire. Then, a trainer must be aware of the different programs, codes and movements in order to adapt his work to the required requirements.

How are you going to make your mark on the Dutch Junior Lions?

First of all, I would take what is to be taken the most from the other coaches, do the necessary analysis to improve the game of the linebackers and especially to continue to evolve this game positively. For the rest it will come over the months
Anything else you would like to share?

In conclusion, even though I feel like repeating myself:

My approach to coaching is… get the basic skills right, and focus on the players working as a team. We try to develop the squad, not just individuals. We try to maintain the right balance between competitiveness and inclusiveness.
Then as for any sport, the success will come from a clever mix worked on during practice.

– Being physically able

– Technically know

– Mentally want

Being a coach is great because… you see the boys developing their skills and tactical awareness, and it is very rewarding to know you played a part in that.